Vill du ha billig försäkring – Flytta till Gotland

Svenska Dagbladet genomförde en undersökning om priset på olika försäkringar som de sedan presenterade i tidningen i oktober 2013. De fokuserade sin undersökning på hemförsäkring och bilförsäkring eftersom det är dessa två som är de två vanligaste i de svenska hushållen.  Resultatet pekade på att den som är ute efter en billig försäkring bör flytta. Framförallt flytta från storstäderna och helst av allt bosätta sig på Gotland eller i Kalmar.

Det är en hel del saker som påverkar hur mycket man behöver betala i försäkringspremie. När det gäller bilförsäkringen kan bland annat ålder, tidigare försäkringsår och var man kommer att parkera bilen på natten spela in. När det kommer till hemförsäkringen så är det främst bostadsort som påverkar. Även för bilförsäkringen är bostadsorten en faktor som spelar stor roll.  Detta eftersom försäkringsbolagen alltid kalkulerar med risker. Risken att bil eller hem blir utsatt för skadegörelse är definitivt större i en storstad.

Samtidigt sker det en trend bland försäkringsbolagen att så mycket som möjligt differentiera kunderna. Med det menas att en kund som har ett tryggt hem (exempelvis hemlarm, vattenlarm och brandlarm) ska premieras med lägre kostnad än de som inte har det. Genom att erbjuda många olika faktorer som kan sänka premien försöker man få kunderna att minska risken. Att få en billig försäkring handlar alltså främst om att uppfylla dessa aktsamhetskrav.  En av dessa faktorer handlar alltså om var man bor.

I jämförelsen skulle en Volvo V70 försäkras. Snittkostnaden för den som bor i Stockholm blev 8001kr per år. Detta ska då jämföras mot de som valt att bosätta sig på Gotland och istället får betala enbart 4046kr. En nästintill halvering av priset.

När det sedan kommer till hemförsäkringen så är också skillnaden stor även om den inte är lika stor.  Dyraste områdena i Stockholm ligger på ett snittpris på 1999kr och billigaste var i Kalmar på 1225kr.

Lämna ett svar