Vilken MC-försäkring ska man välja till en billig motorcykel?

 Svaret på frågan “Vilken MC-försäkring ska man välja” är ett klart och tydligt “Det beror på”.

 För när det gäller försäkringar så ska man alltid utgå från sina behov i första hand. Det viktigaste kan inte vara att den ska vara billigast eller att man ska samla alla försäkringar hos samma bolag. Det viktigaste är att den täcker de behov man har för sin motorcykel.

 Alla försäkringar skiljer sig något åt gällande exempelvis premie, självrisk, ersättningsnivåer och hur man räknar ut nyvärde. Men alla bolag erbjuder MC-försäkring i de tre delar vilka är:

Trafikförsäkring – Har man en motorcykel som man tänkt använda i trafiken måste man teckna en trafikförsäkring enligt lag. Att köra oförsäkrat är alltså olagligt och kan generera stora böter. De som har extremt billiga motorcyklar väljer ibland att enbart trafikförsäkra. Detta eftersom de inte anser att självrisken är värd att betala om något skulle hända och den haft halv- eller helförsäkring. 

Det är lätt att förstå detta. Har man köpt en MC för 2000kr och självrisken är 1500 kan det kännas onödigt ekonomiskt dumt att teckna mer försäkring på cykeln.

 

Halvförsäkring – Nästa steg i försäkringstrappan är halvförsäkring. Med denna kan man exempelvis få ersättning vid brand och stöld. Men eftersom det tillkommer en självrisk tycker de med de billigaste motorcyklarna att halvförsäkringen inte fyller någon funktion.

Men man ska också komma ihåg att halvförsäkringen även har ett rättsskydd och ett krisskydd. Visserligen även dessa med självrisk men det är ett skydd som det kan vara värt att betala för. Att gå i tvist med någon och anlita en egen advokat eller att själv betala behandling hos psykolog kan bli riktigt stora kostnader. Kostnader som täcks av denna del av försäkringen.

Helförsäkring

Det enda som skiljer halv- och helförsäkring på en MC-försäkring är vagnskadedelen. De som väljer helförsäkring kan få ersättning om motorcykeln går sönder vid en olycka, om man själv tappar den eller om någon saboterar den. För de som har en mycket billig motorcykel är helförsäkringen onödig. Då är det bättre att nöja sig med halvförsäkring då denna täcker det mest väsentliga.