Tilläggsförsäkring till husbilsförsäkringen

Som alltid när det gäller försäkringar så ska man se till att man är fullt försäkrad. Det är bättre att vara något överförsäkrad än välja andra vägen och vara knappt fullförsäkrad. Husbilar är generellt inte billiga och har man lånat eller sparat ihop till ett ekipage så är det inga fantasisummor för att försäkra en husbil, inte om man jämför värdet man försäkrar.

Har man en mycket billig husbil kanske man väljer att enbart halvförsäkra den eller till och med enbart välja trafikförsäkring. Men de allra flesta väljer en helförsäkring. Men det går att få ännu bättre försäkringsskydd genom att välja någon av de tilläggsförsäkringar som finns på marknaden. En försäkringsbolag erbjuder flera olika att välja mellan, andra några få medan ytterliga bolag inte har några alls.  Exempel på tilläggsförsäkring till husbilsförsäkringen är:

Olycksfall:

Får man en personskada så är det trafikförsäkringen som ska ersätta för detta. Men med tillägget olycksfall får man ett betydligt bättre skydd om olyckan skulle vara framme. Tillägget är utformad för att erbjuda snabb och effektiv hjälp i rehabiliteringen. Detta genom  tillgång till privat sjukvård om det är kö i vanliga sjukvården.  Dessutom får man en personlig coach som hjälper till att hitta de bästa vägarna tillbaka till vardagen.

Detta tillägg ska inte ses som en ersättning för en vanlig olycksfallsförsäkring utan bara som ett komplement för olyckor som sker i samband med att man åker husbil.

Självriskreducering

Hur stor självrisken är på husbilsförsäkringen varierar mellan olika bolag men några tusenlappar är inte ovanligt. Ett av Sveriges största försäkringsbolag har exempelvis 3000kr i självrisk på vagnskadeförskäringen. Det betyder att om ett fönster går sönder är det knappast värt att försöka få ut detta på försäkringen då man måste betala 3000kr själv. En lösning är att ha självriskreduceringstillägget. Då kan självrisken helt elimineras i vissa situationer. Det kan t.ex. vara att den helt försvinner om skada uppstått vid kollision med djur, skadegörelse eller när krockar med ett utländskt fordon.