Hur försäkrad ska en bil vara?

När en bilförsäkring ska tecknas kommer man till valet som gäller hur mycket som bilen ska försäkras. Det första steget som är billigast är att välja att enbart trafikförsäkra bilen. Detta kan man inte komma undan då det är olagligt att köra utan trafikförsäkring. Men de som väljer att enbart trafikförsäkra tar en ganska stor risk. Blir det skador på bilen av någon orsak får man inte en enda krona från försäkringsbolagen. Det kan vara lätt att tänka att en mycket billig bil inte behöver försäkras mer eftersom man skulle skrota den om den går sönder. Men då har man glömt andra bitar i halvförsäkringen.

Om man jämför vad som gäller trafik- halv- och helförsäkringar för bilar så är det betydligt större steg mellan trafik- och halvförsäkringen än mellan halv- och helförsäkringen. Den som har en halvförsäkring kan förutom att få ersättning vid vissa skador och stöld även hjälp rättsligt och psykiskt om det skulle behövas. Att säga att man lika gärna kan skrota bilen om den går sönder går att ha som orsak för att hålla sig till trafikförsäkringen men det är inte lika lätt att säga att man ska ”skrota sitt psyke” om man varit med om en traumatisk bilolycka och inte får professionell psykologhjälp. Inte heller att man struntar i utgången i en rättegång.

Halvförsäkringen ger alltså mer än bara skydd mot bilen. Den ger även ett ekonomiskt, psykiskt och rättsligt skydd för bilägaren.

Att sedan välja helförsäkring eller inte beror främst på bilens värde. En helförsäkring kallas också för vagnskadeförsäkring då denna del främst ger ersättning vid skador på bilen av olika anledningar.

Helförsäkring är det mest kompletta grundliga försäkringsskyddet som går att få gällande bilen. Men det betyder inte att man inte kan förbättra det. Det går även att teckna tilläggsförsäkringar som bland annat kan ersätta utlägg för hyrbil vid vissa situationer m.m.

Så hur mycket man ska försäkra sin bil handlar främst om hur dyr den är och hur stort behov man är av den.