Försäkra vattenskoter – Tänk på att…

Arbetsfordon eller bara för skoj? Oavsett vad man har tänkt använda sin vattenskoter till så behövs en försäkring till den. Den som börjar jämföra vattenskoterförsäkringar märker snart att det finns mycket som skiljer de åt. Det är inte bara priset utan stora skillnader går även att se angående hur man kan få olika rabatter samt att avtalen skiljer sig åt hos de olika försäkringsbolagen. Vilka punkter man framförallt bör jämföra är individuellt beroende på vilket behov man har av ekonomiskt skydd för olika situationer. Följande punkter kan vara några tips på vägen för att hitta den vattenskoterförsäkring som passar dig bäst gällande både pris och avtal.

  • Hyra ut den?

Eftersom risken ökar väldigt mycket för att det ska uppstå skador på vattenskotern om den hyrs ut är det få (om ens något) försäkringsbolag som ger ersättning för skador i samband med uthyrning. Detta i alla fall när det gäller privatförsäkringar. De som har tänkt hyra ut bör istället söka efter passande företagsförsäkring. Då får man berätta för försäkringsbolaget vad man har tänkt att göra i företaget och därifrån byggs en passande försäkring ihop.

  • När tänker du köra?

De allra flesta kör sin vattenskoter enbart under sommarmånaderna. Men sedan finns det de som även vill använda den på senhösten eller tidiga våren. Det är dessa personer som bör undersöka avtalen extra noga. Detta eftersom det mycket ofta finns en klausul som säger att man inte kan få ersättning för exempelvis sjöskador (skador på vattenskotern som uppkommit till sjöss) mellan 15 november och 15 mars. Risken är helt enkelt för stor att vattenskotern går sönder på grund av is under vintern. Det gör att få försäkringsbolag låter försäkringen löpa över hela året. Den som däremot vill ha den försäkrad året runt kan många gånger teckna en tilläggsförsäkring som ger detta skydd.